Registračné pokladne
 • Predaj a servis registračných. pokladní
 • Prepojenie s počítačom
 • Programovanie
 • Uvedenie do prevádzky
 • Vyradenie z prevádzky
 • Školenia na Euro pokladnice

 • Elcom

Fiškálne moduly
 • Predaj a servis fisklánych modulov
 • Prepojenie s počítačom
 • Programovanie
 • Uvedenie do prevádzky
 • Vyradenie z prevádzky
 • Školenia na Varos fiskálne moduly

 • Varos